Petitie voor de herfinanciering van de juridische bijstand! Neen aan het remgeld!


Juridische BijstandDe ondertekenaars van deze petitie vragen respect van de Belgische regering voor het recht op juridische bijstand voor iedereen, een fundamenteel recht opgenomen in artikel 23 van de Belgische Grondwet, een recht dat onderworpen is aan het Standstill principe en dat tevens erkend is in artikel 6 van het EVRM.

In deze tijden van crisis, waarin sociale en democratische rechten onder steeds grotere druk komen te staan en alsmaar meer mensen in de armoede worden geduwd, moet het systeem van rechtsbijstand versterkt worden als buffer tegen sociale achteruitgang.

Wij verzetten ons tegen de plannen van de regering die een remgeld wil invoeren en het systeem wil verstrengen om de zogezegde “overconsumptie “ tegen te gaan.

Twee jaar geleden lanceerden we een gelijkaardige petitie tegen de plannen van de toenmalige regering. Ze verdwenen in de ijskast. De huidige regering komt nu met een identiek plan en blijft weigeren het systeem te herfinancieren.

Om dit essentieel democratisch recht te vrijwaren, vragen de ondertekenaars van deze petitie aan de regering :

1. Toegang tot gratis en kwaliteitsvolle juridische bijstand voor iedereen die zijn rechten wenst te verdedigen en die daarvoor onvoldoende financiële middelen heeft.

2. Een herfinanciering van het bestaande systeem, waarvoor de middelen elders moeten kunnen gevonden worden dan in de zakken van zij die recht hebben op juridische bijstand, aangezien zij juist de minst vermogende groep vormen in onze samenleving.

3. Een aanbod van diensten dat voldoende groot is in verhouding tot de vraag en waarvoor de toegangsvoorwaarden in geen geval een beperking mogen inhouden voor zij die juridische hulp nodig hebben.

4. Een correcte en stimulerende vergoeding voor de diensten geleverd in het kader van de juridische bijstand, gebaseerd op een precieze evaluatie van het werk voor elke gevoerde procedure.

5. Het behoud voor de rechtszoekende van het recht op de vrije keuze van advocaat en een waarborg voor deze laatste van een absolute onafhankelijkheid van de staat in de verdediging van zijn cliënten.

6. Een permanente vorming van alle advocaten betrokken bij de juridische bijstand en een efficiënte controle van hun werk, om de kwaliteit ervan te garanderen.

 

Teken de petitie: http://www.netwerktegenarmoede.be/petitie