Maandelijkse archieven: december 2015


De strijd tegen het terrorisme mag niet gevoerd worden door de democratie in te perken

De strijd tegen het terrorisme mag nietgevoerd worden door de democratie in te perken Na de aanslagen in Parijs is een reactie tegen terroristische daden uiteraard noodzakelijk. De overheid heeft de verplichting om de burgers te beschermen tegen inbreuken op het recht op leven en de fysieke integriteit. Dit mag echter niet gebeuren ten nadele […]