Zelfbeschikkingsrecht van vrouwen over het eigen lichaam wordt


 

Gemeenschappelijke verklaring van

Europa Laïca (Spanje),

de Unie van atheïsten en vrijdenkers (Frankrijk)

en de Nationale federatie van het vrije denken (Frankrijk)

(leden van het Europese bureau voor een coördinatie van het vrije denken)

 

Een nieuwe misdaad tegen het zelfbeschikkingsrecht van vrouwen over het eigen lichaam wordt voorbereid in Spanje.

De PP (vokspartij) die nu regeert met een absolute meerderheid in Spanje wil de bestaande wet op abortus (in voege sinds 2010) veranderen.

Het wetsontwerp van de regering Rajoy «Wet ter bescherming van het leven van de vrucht en de rechten van de zwangere vrouw» wil abortus depenaliseren slechts in 2 uiterste gevallen:

  •         het bestaan van een groot gevaar voor het leven of de fysieke en psychische gezondheid van de moeder gedurende de eerste 22 weken der conceptie.
  •         als de zwangerschap het resultaat is van een misdaad tegen de vrijheid of een schending van de sexualiteit van de vrouw op voorwaarde dat dit gebeurde tijdens de eerste 12 weken en dat het verkrachtingsfeit tijdig werd aangegeven.

De wet van 2010 die nog steeds van kracht is, staat toe een abortus uit te voeren zonder enige reden op te geven tijdens de eerste 14 weken van een zwangerschap. Deze wet is vergelijkbaar met andere wetten in voege in een meerderheid van landen van de Europese Unie.

Wat wil de volkspartij echter, samenheulend met de meest reactionaire en integristische fracties van het internationaal catholicisme?

Niet minder dan een terugkeer naar de situatie waarbij vrouwen niet langer het zelfbeschikkingsrecht hebben over hun moederschap. Zij zullen moeten bewijzen dat de belangen van het ongeboren kind in conflict treedt met hun eigen belangen.

Laat ons de wet van 2010 vergelijken met het nieuwe wetsontwerp:

De wet van 2010 bepaalt dat minderjaringen van 16 of 17 jaar enkel hun ouders moeten informeren TENZIJ er speciale redenen zijn om dit niet te doen zoals een slechte band met de verwekker of indien de ouders hun kind onder druk zetten om geen abortus te laten uitvoeren.

Het nieuwe wetsontwerp bepaalt echter dat de ouders in ALLE gevallen hun kinderen moeten begeleiden en zullen moeten beslissen in hun plaats.

De wet van 2010 staat toe een zwangerschap te onderbreken van meer dan 22 weken bij vaststelling van afwijkingen van de foetus die levensbedreigend zijn. Deze diagnose moet komen van een dokter die niet de abortus uitvoert.

In het geval dat de foetus kenmerken vertoont van een ernstige en ongeneselijke ziekte moet de diagnose bevestigd worden door een ziekenhuiscommissie.

Het ontwerp van de volkspartij schroeft echter het begrip «zieke foetus» terug tot de mogelijke gevolgen ervan op de gezondheid van de moeder.

Moet aangetoond worden «een onomkeerbare schade, belangrijk en langdurend» en dit moet bevestigd worden door 2 specialisten geneesheren die niet deel uit maken van de instelling die de abortus uitvoert.

Voor ziektes onverenigbaar met het leven worden de voorwaarden zelfs verdubbeld:

  •      een medisch rapport moet de risicos voor de moeder bevestigen
  •      een ander rapport met betrekking tot de pathologie van de foetus moet in overeenstemming zijn met de vereisten en bepalingen van de Spaans bio-ethische vereniging.

De Nationale federatie van het vrije denken Frankrijk, Europa Laïca en de Unie van atheïsten en vrijdenkers in Spanje

stellen dit wetsontwerp aan de kaak als de uitdrukking van een nieuwe nationale katholieke kruistocht tegen de gewetensvrijheid van alle vrouwen. Deze kruistocht wordt ondersteund door de katholieke hiërarchie op het hoogste niveau (het Vatikaan) samen met Pro Vita organisaties van allerlei pluimage.

Dit offensief krijgt overigens applaus op de banken van de Europees extreem rechtse politiek.

Is dit een voorspel tot een andere, op grotere schaal, geplande aanval tegen de universele waarden van de rechten van de mens in een specifiek Europese context?

Moeten wij ons opnieuw verontrusten?

Hets is daarom dat alle ondertekende organisaties vragen:

  • de intrekking van het nieuwe wetsontwerp
  • en zij nodigen alle andere vrijdenkersorganisaties uit samen te werken om dit te bekomen.