De noodzakelijkheid van het Vrije Denken


De noodzakelijkheid van het Vrije Denken

« De vrijdenker als ethische opstandeling is komisch geworden. Enkel een geleerde of een man van wetenschap verdient nog enige aanbeveling. De geschiedenis van de filosofie toont nochtans aan dat met het verdwijnen van vrijdenkers en vrijgeesten, de filosofie verbleekt : ze gaat immers aan geestelijke dwingelandij ten gronde. »

Hubert Dethier, Inleiding tot het “Woordenboek van Belgische en Nederlandse vrijdenkers”, Centrum van de Verlichting, VUB, 1979, deel I, p. 25